Koncert učenika povodom Uskrsa - Područna škola Knin, 15.4.2019. u 18:30 sati

Koncert učenika povodom Uskrsa - Drniš, 11.4.2019. u 19:00 sati

NAJAVA: Koncert Gorana Stefanovića u OGŠ "Krsto Odak" Drniš

Koncerti povodom obilježavanja 70. obljetnice djelovanja OGŠ "Krsto Odak" Drniš

NAJAVA: "BOŽIĆNI KONCERT" u OGŠ "Krsto Odak" - Područna škola Knin

NAJAVA: "BOŽIĆNI KONCERT" u OGŠ "Krsto Odak" u Drnišu

NAJAVA: Koncert učenika povodom blagdana sv. Cecilije u OGŠ "Krsto Odak" - Područna škola Knin

NAJAVA: Koncert učenika povodom blagdana sv. Cecilije u OGŠ "Krsto Odak" u Drnišu

Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš