NAJAVA: Koncert učenika povodom Blagdana sv. Cecilije u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" - Područna škola Knin

NAJAVA: Koncert učenika povodom Blagdana sv. Cecilije u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" u Drnišu

NAJAVA: Maturalni koncert Anđeline Baričević na violini u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" u Drnišu

NAJAVA: Završni koncert učenika

NAJAVA: "Proljetni koncert učenika" u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" - Područna škola Knin

NAJAVA: "Proljetni koncert učenika" u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" u Drnišu

NAJAVA: Koncert Maroja Brčića - gitara u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" u Drnišu

NAJAVA: Koncert dua "Grubišić - Garin" u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" - Područna škola Knin

Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš