Učitelji

 1. Tanja Alač (PŠ Knin) - SOLFEGGIO, TEORIJA GLAZBE, ZBOR
 2. Jadranka Barišić (MŠ Drniš) - KLAVIR
 3. Tibor Bauer (MŠ Drniš i PŠ Knin) - VIOLINA
 4. Katica Brakus (MŠ Drniš i PŠ Knin) - KLARINET, SAKSOFON, PUHAČKI ORKESTAR, KOMORNA GLAZBA
 5. Jasna Lapić (PŠ Knin) – GITARA, KOMORNA GLAZBA
 6. Josipa Martinović, PROČELNIK TEORETSKOG ODJELA (MŠ Drniš) – SOLFEGGIO, TEORIJA GLAZBE, ZBOR, POČETNI SOLFEGGIO, KLAVIR
 7. Antonija Matić, PROČELNIK KLAVIRSKOG ODJELA (MŠ Drniš) - KLAVIR
 8. Attila Mesarić (PŠ Knin) - KLAVIR
 9. Jelena Prpa Vuletić (MŠ Drniš) - SOLFEGGIO, TEORIJA GLAZBE
 10. Predrag Tintor (MŠ Drniš i PŠ Knin) – VODITELJ PODRUČNE ŠKOLE U KNINU, HARMONIKA, KOMORNA GLAZBA
 11. Morana Živković (MŠ Drniš) - FLAUTA, KOMORNA GLAZBA
 12. Nikola Skelin (MŠ Drniš) - GITARA - VANJSKI SURADNIK
Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš