Učitelji

 1. Tanja Alač (PŠ Knin) - SOLFEGGIO, TEORIJA GLAZBE, ZBOR
 2. Jadranka Barišić (MŠ Drniš) - KLAVIR
 3. Tibor Bauer (MŠ Drniš i PŠ Knin) - VIOLINA
 4. Katica Brakus, VODITELJ PODRUČNE ŠKOLE KNIN (MŠ Drniš i PŠ Knin) - KLARINET, SAKSOFON, PUHAČKI ORKESTAR
 5. Jasna Lapić (MŠ Drniš) - GITARA
 6. Josipa Martinović, PROČELNIK TEORETSKOG ODJELA (MŠ Drniš) - SOLFEGGIO, ZBOR, GLAZBENI VRTIĆ, KLAVIR
 7. Antonija Matić, PROČELNIK KLAVIRSKOG ODJELA (MŠ Drniš) - KLAVIR
 8. Jelena Prpa (MŠ Drniš) - SOLFEGGIO, TEORIJA GLAZBE
 9. Predrag Tintor (MŠ Drniš i PŠ Knin) - HARMONIKA
 10. Marija Tomić (MŠ Drniš i PŠ Knin) - GITARA
 11. Morana Živković (MŠ Drniš) - FLAUTA
 12. Attila Mesarić - vanjski suradnik (PŠ Knin) - KLAVIR
 13. Goran Stefanović - vanjski suradnik (PŠ Knin) - GITARA
Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš