Obavijest o podjeli svjedodžbi i upisima za školsku godinu 2019./2020.

Održan završni koncert učenika

NAJAVA: Koncert Antuna Devčića u OGŠ "Krsto Odak" Drniš

"OD BAROKA DO ROCKA" Završni koncert učenika, 14.6.2019. u 19:30 sati

Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš