Obavijest o rasporedu sati za školsku godinu 2018./2019.

Raspored popravnih ispita u jesenskom roku

NAJAVA: Koncert Sandre Mikulandre Tutavac u OGŠ "Krsto Odak" Drniš

Obavijest o terminu upisa učenika od 2. do 6. razreda

Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš