NAJAVA: "Koncert pod maskama" u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" u Drnišu

NAJAVA: "Božićni koncert učenika" u OGŠ "Krsto Odak" u Drnišu

NAJAVA: "Božićni koncert učenika" u OGŠ "Krsto Odak" - Područna škola Knin

NAJAVA: Koncert učenika povodom Svete Cecilije u OGŠ "Krsto Odak" u Drnišu

NAJAVA: Koncert učenika povodom Svete Cecilije u OGŠ "Krsto Odak" - Područna škola Knin

NAJAVA: Koncert Antuna Devčića u OGŠ "Krsto Odak" Drniš

"OD BAROKA DO ROCKA" Završni koncert učenika, 14.6.2019. u 19:30 sati

Koncert učenika povodom Uskrsa - Područna škola Knin, 15.4.2019. u 18:30 sati

Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš