Uspjeh naših učenika na Međunarodnom natjecanju "Daleki akordi"

Učenici naše Područne škole u Kninu, Lucijan Karamatić i Petra Bašić sudjelovali su na Međunarodnom natjecanju "Daleki akordi" i postigli sljedeći uspjeh:

  1. kategorija
    Lucijan Karamatić - 3. nagrada
  2. kategorija
    Petra Bašić - 2. nagrada

Mentor: Attila Mesarić, prof.

Čestitamo učenicima, profesoru i roditeljima!

Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš