Održan Božićni koncert učitelja u OGŠ "Krsto Odak" u Drnišu

U petak, 22. prosinca 2017. godine u dvorani škole održan je Božićni koncert učitelja.

Na koncertu su nastupili Ivana Lozančić (flauta), Marija Tomić (gitara), Antonija Matić (klavir), Jadranka Barišić (klavir), Tibor Bauer (violina), Attila Mesarić (klavir) i Goran Stefanović (gitara).

Hvala kolegicama i kolegama na prekrasnom koncertu!

Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš