NAJAVA: Koncert Svjetlane Mandić (violina) i Stipe Marinića (viola) u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" Drniš

Rezultati 22. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika "Daleki akordi"

NAJAVA: "Uskršnji koncert" u OGŠ "Krsto Odak" Drniš - Područna škola Knin

NAJAVA: "Uskršnji koncert" u OGŠ "Krsto Odak" Drniš

NAJAVA: Koncert povodom dana škole

Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš