NAJAVA: Koncert učenika povodom blagdana sv. Cecilije u OGŠ "Krsto Odak" - Područna škola Knin

NAJAVA: Koncert klasične glazbe u OGŠ "Krsto Odak" Drniš

Održan koncert Alberta Frke i Jakše Zlatara u OGŠ "Krsto Odak" Drniš

NAJAVA: Koncert Alberta Frke i Jakše Zlatara u OGŠ "Krsto Odak" Drniš

Održan koncert Lidije Ljubičić i Ivana Batoša u OGŠ "Krsto Odak" Drniš

NAJAVA: Koncert Lidije Ljubičić i Ivana Batoša u OGŠ "Krsto Odak" Drniš

Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš